İstanbul, Kırklareli, İzmit, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale İllerinde Hizmet Veren Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Şirketi
Sönmez BelgelendirmeSönmez BelgelendirmeSönmez Belgelendirme
0282 726 75 75
bilgi@sonmezbelgelendirme.com
Gazi Osman Paşa, Atatürk Cd. NO:61 Kat:3, 59500

Çelik Kaynak

ÇELİK KAYNAK ÖZEL SINAV ŞARTNAMESİ

MESLEKİ YETERLİLİK ÇELİK KAYNAK BELGESİ

Bu şartname, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, tüm ön yeterlilik ve yeterlilik açısından ilgili standartlara göre belgelendirme şartlarının tanımlanmasını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı 111*: Kaynak için gerekli ısının, örtü kaplı tükenen bir elektrod ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı, elle yapılan bir ark kaynak yöntemdir.
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) 131*: Sürekli tel ile koruyucu atmosfer altında inert gaz kullanılarak yapılan gazaltı kaynağı M.I.G (metal inert gaz) kaynağı olarak tanımlanır. Sürekli tel ile gazaltı kaynağında, gerekli olan ısı enerjisi malzeme ile sürekli tel arasında oluşturulan elektrik arkıyla ortaya çıkar.
11UY0010-3/B6 Metal-ark aktif gaz kaynağı (MAG) 135*: Sürekli tel ile koruyucu atmosfer altında aktif gaz kullanılarak yapılan gazaltı kaynağı M.A.G (metal aktif gaz) kaynağı olarak tanımlanır. Sürekli tel ile gazaltı kaynağında, gerekli olan ısı enerjisi malzeme ile sürekli tel arasında oluşturulan elektrik arkıyla ortaya çıkar.
11UY0010-3/B9Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIGKaynağı) 141*: Kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir elektrod (tungsten elektrod) ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı inert gaz kullanılarak yapılan bir ark kaynak yöntemidir.
Referans Standart ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı - Ergitme Kaynağı
Standartlar Sınıflandırılma Sınav

ISO 857-1 Bölüm:1 Metal Kaynak Prosesi
ISO 3834-2 Bölüm:2 Geniş Kapsamlı Kalite Gereksinimleri
ISO 3834-3 Bölüm:3 Standart Kalite Gereksinimleri
TS 7307 EN ISO 4063 Kaynak ve kaynakla ilgili işlemler - İşlemlerin adlandırılması ve referans numaralar
ISO 5173 Metalik Malzeme Kaynaklarında Darbeli Testler
TS EN ISO 5817 Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve alaşımlarında ergitme kaynaklı (Demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri
TS EN ISO 6947 Kaynaklar - Çalışma konumları - Eğim ve dönme açılarının tarifleri
ISO 9017 Metalik Malzeme Kaynaklarında Darbeli Testler
ISO/TR 15608 Kaynak - Metalik malzeme gruplandırma sistemi için kılavuz
TS EN ISO 15609-1 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 1: Ark kaynağı
TS EN ISO 15609-2 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 2: Gaz kaynağı
ISO 17636 Kaynağın Tahribatsız Muayenesi – Radyoaktif Metot

ISO 17637 Kaynağın Tahribatsız Muayenesi – Kaynakların Gözle Muayenesi
ISO/TR 25901:2007 Kaynak ve İlgili İşlemler - Tanımlar
TS EN ISO 14175 Kaynak sarf malzemeleri - Ergitme kaynağı ve benzeri işlemler için gazlar ve gaz karışımları standardı

1.Boru kaynakçısı
     1.a:Boru alın kaynakçısı
     1.b:Boru köşe kaynakçısı
2.Plaka kaynakçısı
    2.a:Plaka alın kaynakçısı
    2.b:Plaka köşe kaynakçısı

Kaynakçılar, ilgili standartlarda belirtilen malzeme grubuna yönelik olarak hazırlanmış sınav parçalarının yine standartlarda tanımlandığı şekilde hazırlanmış bir WPS’ e/pWPS’e uygun bir şekilde pozisyon, elektrot, akım, et kalınlığı, çap vb. parametreler dikkate alınarak sınav parçalarına uygulanacak tahribatlı/tahribatsız muayene ve/veya mekanik testlerden standartlara göre başarılı olmaları durumlarında belgelendirilirler.

Kaynakçı sınavları yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için zorunlu A grubu yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

İletişim

  • Gazi Osman Paşa, Atatürk Cd. NO:61 Kat:3, 59500 Çerkezköy/Tekirdağ
  • +90 (282) 726 75 75
  • bilgi@sonmezbelgelendirme.com

Şartname

Çelik Kaynak Özel Sınav Şartnamesi hakkındaki bütün detayları aşağıda bulunan indir butonundan indirerek inceleyebilirsiniz.