Başvurunun Alınması ve Değerlendirmesi

Anasayfa » Başvurunun Alınması ve Değerlendirmesi

 1.0 AMAÇ

Talep edilen belgelendirme ile ilgili başvuru şartlarının belirlenmesi, başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının başvuru sahibine bildirilmesini amaçlamaktadır.

 2.0 KAPSAM

Personel belgelendirme kapsamında yapılan tüm başvuru taleplerini kapsar.

3.0 SORUMLULAR

Belgelendirme Asistanı; Başvuruları almak, başvurusu alınmış aday adayının aday olabilmek için ön yeterlilik sağlayıp sağlamadığının kontrolünü yapmak ve konu ile ilgili olarak karşı taraf ile iletişimi sağlamak.

Personel belgelendirme Müdürü ;Başvuruları onaylamak

4.0 TANIMLAR

Aday adayı: Belgelendirme programı için başvuru yapan kişi.

Aday: Belgelendirme başvurusu kabul edilmiş kişi.

5.0 İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

 • Başvuru Formu
 • Ücret Listesi
 • Sınav Yeri Kullanım Sözleşmesi
 • Sınav Yeri Uygunluk Formu
 • Malzeme ve Ekipman Kontrol Formu

6.0 UYGULAMA

 

6.1 Başvuru Yapılması

Belgelendirme için başvuran aday adayı 16 yaşını doldurmuş olmalıdır. (18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.) Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adaylarının belgelendirme başvuruları kabul edilerek aday olarak değerlendirilir.

Ücretlendirme

Ön şartları gerçekleştiren ve istenen diğer evrakları tamamlayan adaylar başvuru formları ile birlikte Sönmez Belgelendirme Web Sitesinde yayınlanmış olan Sönmez Belgelendirme Hesap Numarasına, birim ve sınav bazlı hazırlanmış olan “Ücret Listesinde” belirtilen tutarlarda ödeme yapmaları ile birlikte başvuruları tamamlanmış olur.

Bireysel ödemelerde adayın ödeme açıklaması kısmında TC Kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması

Gereklidir. Kurumsal başvurularda ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi merkezimize faks veya e-posta yoluyla ulaştırması gerekir.

Adayların birim birleştirme başvurusu yapması durumunda başvuracakları birim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Ücretsiz sınav hakkı birim birleştirme sınav başvurularında kullanılamaz.

Bireysel başvurular

Adaylar, Sönmez Belgelendirme Merkez Ofisine gelerek ya da veya web sitesi üzerinden “Başvuru Formu” nu doldurarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Adayın web sitesi üzerinden başvuru yapması durumunda, başvuru sırasında sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ve nüfus cüzdan fotokopisini online başvuru sırasında yüklemesi zorunludur.

Web sitesi üzerinden başvuru yapan adaylar Sınavdan en az 5 gün önce Sönmez Belgelendirme merkez ofisine Başvuru formlarının ıslak imzalı halini ve Nüfus cüzdanlarının fotokopilerini getirmeleri zorunludur.

Adayın Sönmez Belgelendirme Ofisine gelerek başvuru yapması durumunda başvuru formunu doldurarak imzalamalı ve  gerekli belgeleri Belgelendirme Asistanına teslim etmeleri gerekmektedir

 “Başvuru Formunda  “nda;

 • Kişisel bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • İş tecrübesi
 • Özürlülük durum bilgisi
 • Belgelendirme kapsamı
 • Başvuruda istenilen evrakların bilgisi
 • Belgelendirme şartlarını kabul ettiğini ve değerlendirme için her türlü bilgiyi sağlayacağına dair taahhütname

Başvuruda istenilen evraklar;

 • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
 • Ödeme Belgesi
 • İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 için Yüksekte çalışabilir sağlık raporu bulunmalıdır.

Kurumsal Başvurular

Tüzel kişilikler kendi personellerinin belgelendirilmesi için Sönmez Belgelendirme’ ye başvuruda bulunabilir ve sınavların kendi işletmeleri içerisinde yapılmasını talep edebilir. Bu durumda Tüzel kişilik ile “ Sınav Yeri

Kullanım Sözleşmesi “imzalanır. Sözleşme içerisinde sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında tüzel kişilik

tarafından sağlanması ve korunması gereken şartlar detaylı bir şekilde tanımlanır. Firma tüm adaylara başvuru formlarını doldurmak ve tüm başvuruda istenilen belgeleri toplu olarak teslim etmek yoluyla ya da yazılımda kendisine tanımlanacak olan kullanıcı üzerinden başvuru bilgilerini sisteme girerek ve gerekli bilgileri sınav merkezi ile paylaşarak başvuru işlemini tamamlayabilir. Başvuru evraklarının belirtilen sınav tarihinden minimum 5 iş günü önce Sönmez Belgelendirmeye ulaştırılması sonucunda başvurunun alınması süreci tamamlanır.

Kurumsal Başvurular alındıktan sonra Başvuru Formları Belgelendirme Asistanı tarafından değerlendirilir.

 

Gezici Sınav Yerleri

 

Sönmez belgelendirmenin sınavları gezici sınav merkezlerinde yapması durumunda başvuru sırasında Gezici sınav yeri olacak firma yetkilisi ile Sınav Yeri Kullanım Sözleşmesi imzalanır.

Gezici  sınav merkezlerinin malzeme ve  ekipmanların uygunluğu ve bilgilerin doğruluğu Sönmez Belgelendirme Sınav Değerlendiricisi tarafından sınav tarihinden en az 5 gün öncesine kadar gezici sınav merkezine gidilerek kontrol edilir. Sınav yerinin uygunluğunu kontrol etmek için Malzeme ve Ekipman Kontrol Formu

Sınav Yeri Uygunluk Formları kullanılır. Sınavlarda kullanılacak makinelere ait kullanma, güvenlik talimatları, iş sağlığı güvenliği gezici sınav yeri tarafından sağlanır

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılması gereken tüm işlemler ve sorumluluklar gezici sınav yeri yetkilisi tarafından tamamlanmakta, sınavlardan önce Sönmez  Belgelendirme Sınav Değerlendiricisi  tarafından kontrol edilmektedir. Herhangi bir eksiklik olması durumunda eksiklikler gezici sınav yeri yetkilisi tarafından giderilmektedir. Eksikliklerin giderilmemesi durumunda Sönmez Belgelendirme sınavı iptal edebilir veya geciktirme kararı alabilir. İlgili Şartları sağlayan sınav merkezleri gezici sınav biri olarak kullanılabilir.

 

 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi

 

Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre yukarıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağladığının ispatı ile birlikte “Başvuru Formu” nu SÖNMEZ BELGELENDİRME  ‘ye iletmesinin ardından başvuru değerlendirmesi yapılır . Başvuruyu Belgelendirme Asistanı alır ve gerekli ön şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Spesifik durumların ortaya çıkması durumunda ( Eğitim almış olması, Okuma yazma bilmemesi, engelli olması vb.) başvurunun değerlendirme kararını belgelendirme Müdürü alır. Nihai Aday listesi personel belgelendirme Müdürü Tarafından belirlenir. Belgelendirme Asistanı aday ile ilgili tüm süreçler yazılım üzerinden takip edileceğinden adaya bir üyelik açar ve ilgili belgeleri yazılıma yükler.

Değerlendirmesi tamamlanan başvuru sahibine geri dönüşüm iletişim araçları (faks, e-mail, posta, yüz yüze vs.) ile belgelendirme Asistanı tarafından bildirilir.

 

Bu sonuçlar;

 • Başvuru durum bilgisini
 • Başvuru sonucu olumlu ise sınav giriş bilgilerini
 • Başvuru sonucu olumsuz ise nedenlerini içerir.

 

Ayrıca başvuru kabul edilmiş ve sınava girecek adayların listesi web sitesi üzerinden de yayınlanır. Başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler sınavdan en az 2 gün önce MYK ya iletilir.

 

7.0 Revizyon Kapsamı

 

Revizyon  Numarası Revizyon  Tarihi Açıklama
01 20.09.2017 6.0 Uygulama Bölümü revize edildi.
02 17.10.2017 6.0 Uygulama Bölümü revize edildi.