ÇELİK KAYNAKÇISI

Anasayfa » ÇELİK KAYNAKÇISI

PROGRAMIN ADI
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
Belgelendirme talebinde bulunan kaynakçı adayının, belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak sınav için; temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirilmeyi amaçlamaktadır.

REFERANS DÖKÜMANLAR
*11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik
*TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı – Ergitme Kaynağı – Bölüm 1: Çelikler

BELGELENDİRME KAPSAMI
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik biriminden ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir.
A) Zorunlu Birimler
*11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
B) Seçmeli Birimler ·
*11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
*11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (Mıg Kaynağı) (131) 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (Mag Kaynağı) (135)
*11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (Tıg Kaynağı) (141)

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR
*16 yaşını doldurmuş olmak
*18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi Ödeme Belgesi

SINAVLARIN TÜRÜ
Teorik Sınav A grubu zorunlu yeterlilik biriminden ve adayın seçtiği B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinden, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanacaktır.
Performans Sınavı
Aday A grubu zorunlu yeterlilik birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
Aday B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinden biri veya birkaçı tercih edilebilir. TS EN ISO 9606-1 Standardına uygun WPS(Kaynak Prosedür Şartnamesi) doğrultusunda adayın kaynak uygulaması yapılmaktadır.

SINAV SORU SAYISI
Teorik Sınav Zorunlu birim için en az 10 sorudan oluşan, 4 seçenekli, çoktan seçmeli yazılı sınav yapılmaktadır. Seçmeli birim için, seçilen her birimden en az 10 sorudan oluşan, 4 seçenekli, çoktan seçmeli yazılı sınav yapılmaktadır.

SINAV BAŞARI NOTU
Teorik Sınav-Zorunlu Birimler Yeterlilik birimi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir
Teorik Sınav- B gurubu Seçmeli Birimlerden
Her yeterlilik birimi için 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir.

SINAV ÜCRETİ
Ayrıntılı bilgi //www.sonmezbelgelendirme.com web sayfasında ve PB.L.26 Ücret listesinde belirtilmektedir.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir

İTİRAZ/ŞİKAYET
Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, www.sonmezbelgelendirme.com web adresi, e-posta yoluyla) olarak “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile firmamıza yapılabilir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren adayın seçtiği birimlere göre 2 ya da 3 yıldır.

BELGENİN GÖZETİM SIKLIĞI
Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

YENİDEN BELGELENDİRME
Belge süresi 2 yıl olanlar için son 6 ay yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır. Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.