Footer – Default

Sönmez Belgelendirme; Dokümante edilmiş prosedürlere, polikikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlar.

2020 © Tüm Hakları Saklıdır

MYK

TÜRKAK