ISI YALITIMCISI

Anasayfa » ISI YALITIMCISI

PROGRAMIN ADI
12UY0057‐3 ISI YALITIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI

ROGRAMIN AMACI
Bu yeterlilik ısı yalıtımcısı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Isı yalıtımcısı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

REFERANS DÖKÜMANLAR
12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik
Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0132-3

BELGELENDİRME KAPSAMI
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik biriminden başarılı olunması gereklidir. A Grubu Zorunlu Birimler
*12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
*12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR
*16 yaşını doldurmuş olmak
*18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi Ödeme Belgesi

SINAVLARIN TÜRÜ
2UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
* Teorik sınav
* Performansa dayalı sınav
12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) ·
Teorik sınav ·
Performansa dayalı sınav

SINAV SORU SAYISI
12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Teorik Sınav; ·
En az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve doğru-yanlış ifade sorularını içerebilen yazılı sınav uygulanmaktadır.
12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) Teorik Sınav; ·
En az 8 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve doğru-yanlış ifade sorularını içeren yazılı sınav uygulanmaktadır. ·
Performansa dayalı sınav; 1 Sınav Proje sorusu uygulanmaktadır.

SINAV BAŞARI NOTU
A1/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.
* A1/ Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80başarı sağlanmalıdır.
* A2/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.
*A2/ Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

SINAV ÜCRETİ
Ayrıntılı bilgi //www.sonmezbelgelendirme.com web sayfasında ve PB.L.26 Ücret listesinde belirtilmektedir.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

İTİRAZ/ŞİKAYET
Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, www.sonmezbelgelendirme.com web adresi, e-posta yoluyla) olarak “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile firmamıza yapılabilir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

BELGENİN GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Gözetim tarihi gelen belgeli personel 30 gün öncesinde iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.sonmezbelgelendirme.com adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir.

YENİDEN BELGELENDİRME
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Isı Yalıtımcı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.