BETONARME DEMİRCİSİ

Anasayfa » BETONARME DEMİRCİSİ
PROGRAMIN ADI
11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
Bu yeterlilik Betonarme Demircisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme projelerinde yer alan donatının; tür, şekil, boyut ve konum bakımından projesinde ön görülen şartlara uygun olarak hazırlanması ve monte edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan betonarme demircisinin bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.
REFERANS DÖKÜMANLAR
Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 10UMS0082–3
BELGELENDİRME
A) Zorunlu Birimler; · 11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği,

İş Organizasyonunun Yapılması

KAPSAMI
11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR
16 yaşını doldurmuş olmak.

18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi.

Ödeme Belgesi.

SINAVLARIN TÜRÜ
. Teorik Sınav

· Mülakat sınavı

· Performansa Dayalı Sınav

SINAV SORU SAYISI
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

· En az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmaktadır.

Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

· En az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı

· 1 Sınav proje sorusu sorulmaktadır.

1 Mülakat sorusu sorulmaktadır.

SINAV BAŞARI NOTU
A1/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

A1/Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

A2/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

A2/Mülakat sınavı: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

A2- Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

SINAV ÜCRETİ
Ayrıntılı bilgi //www.sonmezbelgelendirme.com web sayfasında ve PB.L.26 Ücret listesinde belirtilmektedir.
SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
İTİRAZ/ŞİKAYET
Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, www.sonmezbelgelendirme.com web adresi, e-posta yoluyla) olarak “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile firmamıza yapılabilir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
BELGENİN GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Gözetim tarihi gelen belgeli personel 30 gün öncesinde iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir.

Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.sonmezbelgelendirme.com adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir.

YENİDEN BELGELENDİRME
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Betonarme Demircisi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.