DUVARCI

Anasayfa » DUVARCI
PROGRAMIN ADI
12UY0048-3 DUVARCI BELGELENDİRME PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
Bu yeterlilik duvarcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Duvar işlerinin bu kişiler ile yapılmasının sağlanması ve istinat, bahçe, cephe, taşıyıcı, bölme, panel dekoratif duvarlar ile baca ve barbekülerin projesinde belirtilen boyut ve şekilde, kurallarına uygun örülmesi tamir edilmesi, amacıyla bu yeterlilik hazırlanmıştır. Bu bakımdan duvarcının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.
REFERANS DÖKÜMANLAR
Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0157–3
BELGELENDİRME
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik biriminden başarılı olunması gereklidir.

. A) Zorunlu Birimler

· 12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi

· 12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR
16 yaşını doldurmuş olmak

18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
· Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi

· Ödeme Belgesi

SINAVLARIN TÜRÜ
12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi

.Teorik Sınav

· Performansa Dayalı Sınav

12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi

· Teorik Sınav

· Performansa Dayalı Sınav

SINAV SORU SAYISI
12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi Teorik Sınav:

· En az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmaktadır.

·12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi Teorik Sınav:

· En az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmaktadır.

· A1-A2 Performansa Dayalı Sınav: 1 Sınav Proje Sorusu sorulmaktadır.

SINAV BAŞARI NOTU
A1/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

· A1/ Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

· A2/ Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

· A2/ Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

SINAV ÜCRETİ
Ayrıntılı bilgi //www.sonmezbelgelendirme.com web sayfasında ve PB.L.26 Ücret listesinde belirtilmektedir.
SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
İTİRAZ/ŞİKAYET
Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, www.sonmezbelgelendirme.com web adresi, e-posta yoluyla) olarak “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile firmamıza yapılabilir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır
BELGENİN GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Gözetim tarihi gelen belgeli personel 30 gün öncesinde iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.sonmezbelgelendirme.com adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir.
YENİDEN BELGELENDİRME
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Duvarcı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.