SIVACI

Anasayfa » SIVACI

PROGRAMIN ADI
11UY0024‐3 SIVACI BELGELENDİRME PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
Bu yeterlilik sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların iç ve dış yüzeylerini korumak, düzeltmek, estetik bir görünüm sağlamak ve yapı elemanlarının mukavemetini artırmak vb amaçlarla sıva yapılmaktadır. Bu bakımdan sıvacı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

REFERANS DÖKÜMANLAR
11UY0024‐3 Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -11UMS0135-3

BELGELENDİRME KAPSAMI
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik biriminden başarılı olunması gereklidir
. A)Zorunlu Birimler,
*11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
*11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR
*16 yaşını doldurmuş olmak *18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi Ödeme Belgesi

SINAVLARIN TÜRÜ
11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
* Teorik Sınav
* Performans Sınavı
11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
* Teorik Sınav
* Performans Sınavı

SINAV SORU SAYISI
11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
*En Az 5 Soruluk 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Test Ve Boşluk Doldurma Sorularını İçeren Yazılı Sınav Uygulanmaktadır.
*Performans Sınavı
11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
*En az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmaktadır.
*Performans Sınavı

SINAV BAŞARI NOTU

*A1/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır. ·
*A1/ Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80başarı sağlanmalıdır. ·
*A2/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.
*A2/ Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

SINAV ÜCRETİ
Ayrıntılı bilgi //www.sonmezbelgelendirme.com web sayfasında ve PB.L.26 Ücret listesinde belirtilmektedir.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

İTİRAZ/ŞİKAYET
Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, www.sonmezbelgelendirme.com web adresi, e-posta yoluyla) olarak “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile firmamıza yapılabilir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

BELGENİN GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Gözetim tarihi gelen belgeli personel 30 gün öncesinde iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.sonmezbelgelendirme.com adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir.

YENİDEN BELGELENDİRME
elgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Sıvacı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.