İSKELE KURULUM ELEMANI

Anasayfa » İSKELE KURULUM ELEMANI
PROGRAMIN ADI
12UY0056-3 İSKELE KURULUM ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele kurulum elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.
REFERANS DÖKÜMANLAR
İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0158–3
BELGELENDİRME KAPSAMI
eterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik biriminden başarılı olunması gereklidir.

A)Zorunlu Birimler

· 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

· 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

16 yaşını doldurmuş olmak.

18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

Yüksekte çalışabilir sağlık raporu.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
· Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi

· Ödeme Belgesi

SINAVLARIN TÜRÜ
12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

· Teorik Sınav

· Performansa Dayalı Sınav 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

.Teorik Sınav

· Performansa Dayalı Sınav

SINAV SORU SAYISI
12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması Teorik Sınav:

· En az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmaktadır.

12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması Teorik Sınav:

· En az 40 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmaktadır. · A1-A2 Performans Sınavı : 1 Sınav Proje Sorusu uygulanmaktadır.

SINAV BAŞARI NOTU
· A1/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

· A1/ Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80başarı sağlanmalıdır.

· A2/Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

· A2/ Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

SINAV ÜCRETİ
Ayrıntılı bilgi //www.sonmezbelgelendirme.com web sayfasında ve PB.L.26 Ücret listesinde belirtilmektedir.
SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
İTİRAZ/ŞİKAYET
Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, www.sonmezbelgelendirme.com web adresi, e-posta yoluyla) olarak “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile firmamıza yapılabilir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
BELGENİN GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Gözetim tarihi gelen belgeli personel 30 gün öncesinde iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.sonmezbelgelendirme.com adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir.
YENİDEN BELGELENDİRME
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda İskele Kurulum Elemanı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.