İstanbul, Kırklareli, İzmit, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale İllerinde Hizmet Veren Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Şirketi …
Telefon Numaramız

0282 726 75 75

Mail Adresimiz

bilgi@sonmezbelgelendirme.com

1. Sönmez Belgelendirme’nin TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağını,

2. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin ve komitelerin çalışma, sorumluluk ve kararlarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemeyeceğini,

3. Belgelendirilecek veya belgelendirilmiş kişilerin bilgilerini, izni olmadan hiçbir kurum ya da şahıslar ile paylaşılmayacağını (Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç), gizliliğinin korunacağını,

4. Tarafsızlık ilkesinden ödün verilmeyeceğini ve bu hususta belge kapsamında, Sönmez Belgelendirme’ den belge talebinde bulunan kişinin yakını olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında tarafsızlığa aykırı davranılmayacağını,

5. İlgili tüm tarafların sınav ve belgelendirme hizmetlerine kolay bir şekilde ulaşabileceğine, bu hizmetlerde gereksiz mali külfet veya sınırlayıcı şartlar öne sürülmeyeceğini,

6. Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında ilgili bölüm yöneticileri, çalışanları ve dışarıdan anlaşmalı komite üyeleri ve/veya sınav değerlendiricileri üzerinde herhangi bir şekilde sözlü ya da yazılı, maddi veya manevi hiçbir etki, baskı ve etki, baskı yaratabilecek diğer olası uygulamalarda bulunulmayacağını,

7. 6.madde de adı geçen hususları gerçekleştirebilecek bir kişi ya da kişilerin tespiti durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağımı, Akreditasyon kurumu ( Türkak )şartları ve MYK şartları dışına çıkılmayacağı,

8. İştiraki veya ilişkisi olan veya olabilecek tüm diğer işletme, kurum, dernek vs. ler ile ilgili, Sönmez Belgelendirme’nin faaliyetleri için oluşabilecek risklerin ve sonuçlarını değerlendirileceğini ve etkilerinin giderileceğini,

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart