İstanbul, Kırklareli, İzmit, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale İllerinde Hizmet Veren Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Şirketi …
Telefon Numaramız

0282 726 75 75

Mail Adresimiz

bilgi@sonmezbelgelendirme.com

1. Su00f6nmez Belgelendirmeu2019nin TS EN ISO/IEC 17024 standardu0131na, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatu0131na ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafu0131ndan belirlenen usul ve yu00f6ntemlere uygun bir biu00e7imde u00e7alu0131u015facau011fu0131nu0131,

2. Su0131nav ve belgelendirme faaliyetlerinde gu00f6rev alan tu00fcm personelin ve komitelerin u00e7alu0131u015fma, sorumluluk ve kararlaru0131nu0131 hiu00e7bir kiu015fi veya kuruluu015fun etkilemeyeceu011fini,

3. Belgelendirilecek veya belgelendirilmiu015f kiu015filerin bilgilerini, izni olmadan hiu00e7bir kurum ya da u015fahu0131slar ile paylau015fu0131lmayacau011fu0131nu0131 (Tu00fcrkiye Cumhuriyetinin Yargu0131 organlaru0131 hariu00e7), gizliliu011finin korunacau011fu0131nu0131,

4. Tarafsu0131zlu0131k ilkesinden u00f6du00fcn verilmeyeceu011fini ve bu hususta belge kapsamu0131nda, Su00f6nmez Belgelendirmeu2019 den belge talebinde bulunan kiu015finin yaku0131nu0131 olmasu0131 durumunda (akraba, arkadau015f vs.) belgelendirme su00fcreu00e7lerinin herhangi bir au015famasu0131nda tarafsu0131zlu0131u011fa ayku0131ru0131 davranu0131lmayacau011fu0131nu0131,

5. u0130lgili tu00fcm taraflaru0131n su0131nav ve belgelendirme hizmetlerine kolay bir u015fekilde ulau015fabileceu011fine, bu hizmetlerde gereksiz mali ku00fclfet veya su0131nu0131rlayu0131cu0131 u015fartlar u00f6ne su00fcru00fclmeyeceu011fini,

6. Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamu0131nda ilgili bu00f6lu00fcm yu00f6neticileri, u00e7alu0131u015fanlaru0131 ve du0131u015faru0131dan anlau015fmalu0131 komite u00fcyeleri ve/veya su0131nav deu011ferlendiricileri u00fczerinde herhangi bir u015fekilde su00f6zlu00fc ya da yazu0131lu0131, maddi veya manevi hiu00e7bir etki, basku0131 ve etki, basku0131 yaratabilecek diu011fer olasu0131 uygulamalarda bulunulmayacau011fu0131nu0131,

7. 6.madde de adu0131 geu00e7en hususlaru0131 geru00e7ekleu015ftirebilecek bir kiu015fi ya da kiu015filerin tespiti durumunda gerekli yaptu0131ru0131mlaru0131 uygulayacau011fu0131mu0131, Akreditasyon kurumu ( Tu00fcrkak )u015fartlaru0131 ve MYK u015fartlaru0131 du0131u015fu0131na u00e7u0131ku0131lmayacau011fu0131,

8. u0130u015ftiraki veya iliu015fkisi olan veya olabilecek tu00fcm diu011fer iu015fletme, kurum, dernek vs. ler ile ilgili, Su00f6nmez Belgelendirmeu2019nin faaliyetleri iu00e7in oluu015fabilecek risklerin ve sonuu00e7laru0131nu0131 deu011ferlendirileceu011fini ve etkilerinin giderileceu011fini,

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart