Sönmez Belgelendirmeyürüttüğü faaliyetlerin gizliliğinin öneminin farkındadır ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tüm bilgilerin muhafaza şekli ve hangi bilgilerin kime, nasıl açıklanacağı prosedürler ile belirlemiş ve tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirerek FR.01 Personel / Hizmet Veren Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu imzalatmıştır. Ayrıca bilgilerin muhafazası ve açıklanmasına ilişkin yöntemler madde 7.3.3’de ve personel ile yapılan sözleşmelerde dokümante edilmiş ve uygulanmaktadır.

Sönmez Belgelendirme tarafından belgelendirme faaliyetlerine ilişkin süreçlerde elde edilen tüm bilgilerin gizliliği düzenlenen sözleşmeler ve faaliyet sürecinde görev alan tüm personel ve hizmet verenler için düzenlenen FR.01 Personel / Hizmet Veren Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu ile güvence altına alınmıştır.

Sönmez Belgelendirme, belgelendirme prosesi sırasında elde ettiği veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiği bilgilerin, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmamasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklanmamasını, personel ile yapılan sözleşmeler ve FR.01 Personel /Hizmet Veren Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan Formu ile güvence altına almıştır.

Sönmez Belgelendirme, yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildirmektedir.

Sönmez Belgelendirme ilgili kuruluşların faaliyetlerinin gizliliği tehlikeye atmadığını güvence altına alacak tedbirler almaktadır.