Mesleki Yeterlilik

HANGİ BELGE SAHİPLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMASINA GEREK YOKTUR?

05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm,
alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik
eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve
ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar için (meslek lisesi, ön lisans veya lisans) belge
alma zorunluluğu yoktur.

/*54745756836*/